Medicinsk träning

Medicinsk träning

I januari 2020 blev jag licensierad medicinsk tränare. Det innebär att jag hjälper dig med fysisk eller psykisk ohälsa som upplever en begränsning i vardagen. Det kan vara en skada i rörelseapparaten, livsstilssjukdomar som diabetes, övervikt, hjärt- kärlsjukdomar och stressrelaterade problem.

Jag tränar dig som har fått en diagnos och eventuell behandling av läkare eller terapeut och därefter behöver mer kunskap och stöd för att skapa och bedriva långsiktig träning med hänsyn till diagnosen. På så sätt kan jag hjälpa dig uppnå en högre livskvalité.

Låt mig hjälpa dig till ett bättre välmående.