Kurser

Hjärt- och lungräddning

Hjärtstopp i samhället

Intresset för utbildning och kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) och Första Hjälpen (FH) ökar allt mer utanför sjukvården. Räddningstjänst, polis, väktare, badvakter, utbildnings- och frivilligorganisationer, skolor och företag är alla exempel på den bredd som finns i samhället och som tillsammans utgör en gemensam kraft för att rädda fler liv vid plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus.

Överlevnad och HLR-träning

Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökarchansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. Kan en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps, har så hög överlevnad som 70% påvisats vid bevittnade hjärtstopp med defibrillerbar rytm. Tid till behandling är den helt avgörande faktorn. I årsrapporten från det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret 2019 är den nationella
överlevnaden 10.3% för samtliga hjärtrytmer och 609 liv räddades utanför sjukhus. Men vi kan bli ännu bättre. Svenska HLR-rådet har som mål till år 2025 att 1000 liv årligen ska räddas utanför sjukhus. Det är inte ett omöjligt mål att nå med samverkan, forskning och att vi vässar egna organisationer i HLR. Högkvalitativ HLR och att träna ”lite men ofta” är nya metoder för att hålla kunskaperna på topp.

Var med och gör skillnad! Utbilda dig, dina kolleger och dina anställda i HLR.

Kontakta mig för offert eller intresseförfrågan.